Εφαρμογή αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων


Για να εισέλθετε στις εφαρμογές μητρώου αξιολογητών και αξιολόγησης προτάσεων, χρησιμοποιήστε τους συνδέσμους που σας έχουν σταλεί με email από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ.